01 Ndertimi i faqeve web me permbajtje statike


Ne kete leksion

  • Prezantim me gjuhen HTML
  • Struktura e nje dokumenti html
  • Formatimi i tekstit
  • Shtresat e faqes( div.innerHTML)
  • Sensoret ( eventet)
  • Skriptet


Shembull - Himni.html


<html>
<head>
<title> Faqa ime e pare ne html</title>


<script language="javascript">
function recito(i)
{
if (i==1)
{
vargjet.innerHTML='<h1>Rreth flamurit te perbashkuar</h1>';
return;
}


if (i==2)
{
vargjet.innerHTML='<h2>me nje deshire e nje qellim</h2>';
return;
}


if (i==3)
{
vargjet.innerHTML='<h3>te gjithe atje duke u betuar</h3>';
return;
}


if (i==4)
{
vargjet.innerHTML='<h4>te lidhim besen per shpetim</h4>';
return;
}
}
</script>


</head>
<body>
<p>
<font face="Verdana" color="red" >
Rreth flamurit te perbashkuar
</font><br>


me nje deshire e nje qellim<br>
te gjithe atje duke u betuar<br>
te lidhim besen per shpetim
</p>


<p>
<ul>
<li onClick="recito(1);" >Vargu 1</li>
<li onClick="recito(2);" >Vargu 2</li>
<li onClick="recito(3);" >Vargu 3</li>
<li onClick="recito(4);" >Vargu 4</li>
</ul>
</p>


<div id="vargjet">
<i>ketu del permbajtja e vargjeve</i>
</div>


<p align="left">
<pre>
for(i=1;i<10;i++)
{
a[i]=a[i]*2;
i++;


}
</pre>
</p>


</body>
</html>