LAB1 Instalimi dhe konfigurimi i serverit DHCP


Konfigurimi i nje serveri DHCP qe sherben konfigurime IP ne dy rrjeta te ndryshem

DHCP server serving two subnets
Per te realizuar kete ushtrim:
  • se pari do te sigurohemi qe VMWARE nuk e ka te aktivizuar serverin DHCP ne rrjetat virtuale VMNET8 dhe VMNET9
  • se dyti do te sigurohemi qe makinat CentOS2 dhe CentOS3 jane te lidhur perkatesisht me rrjetat virtuale VMNET8 dhe VMNET9
  • se treti do te konfigurojme sejcilen nga makinat CentOS2 dhe CentOS3  qe  te kerkojne nje konfigurim IP nepermjet DHCP

Instalimi dhe konfigurimi i serverit DHCP