LAB 1: Instalimi i serverit DNS

Ne kete LAB ilustrohet instalimi dhe konfigurimi baze i nje serveri DNS

Instalimi i DNS

Ne menyre qe te kapim sherbimin e 
DNS Serverit nepermjet rrjetit duhet te ulim firewall.

# service iptables save
# service iptables stop
# chkconfig iptables off