Kurset e trajnimit‎ > ‎Android‎ > ‎

Android Application DevelopmentICT Education


ICT Education Newsletter

Pershkrimi i kursit

ICT Education ofron kete trajnimin per programuesit qe duan te nisin nje kariere ne Zhvillimin e Aplikacioneve Android. Ju do te mesoni te ndertoni aplikacione per celular si dhe ti shperndani ato ne tregun global nepermjet Android marketplace.


Kohezgjatja e kursit

Kursi eshte i organizuar ne 24 ore mesimore dhe zhvillohet ne nje periudhe 1-2 Muaj.

Zhvillohet dy deri ne tre here ne jave,me nga dy ore, kryesisht ne oraret e pasdites. 

 

Organizimi i kursit

Kursi zhvillohet ne laborator dhe eshte i orientuar nga praktika. 

Zhillohet me nje numer te kufizuar pjesemarresish, ku secili punon ne nje kompjuter te vetem.

Leksionet e trajnimit jane edhe on-line.

 

Certifikimi

 • ICT Education
Programi i kursit


Module 1 : Getting started with android

 • Application fundamentals
 • Activities and tasks
 • Components and layouts


Module 2 : Working with resources

 • Android layouts and views
 • Handling user interaction events
 • Grouping, accessing of resources


Module 3 : Creating menus

 • Styles and themes
 • Creating dialogs
 • Adding menus and icons


Module 4 : Notifying the users

 • Debugging android applications
 • Intent and intent filters
 • Toast, Status bar, dialog notification


Module 5 : Multimedia in android

 • Multimedia supported audio formats
 • Simple media playback
 • Supported video formats


Module 6 : Sql database

 • Introducing sqlite
 • Sqlite open helper and creating a database
 • Opening and closing a database


Module 7 : Basic content providers

 • Content provider mime types
 • Searching for content
 • Adding, changing, and removing content


Module 8 : Graphics and Animations

 • Drawing graphics in android
 • Drawing with xml
 • Canvas drawing best practice


Module 9 : Animations

 • Programmatically creating animations
 • Introducing tweened animations
 • Applying tweened animations


Module 10 : Accessing android hardware

 • Using the media apis
 • Using the camera
 • Using the accelerometer and compass
 • Using bluetooth