Cisco CCNA


Cisco Certified Network Associate


CCNA eshte nje nga çertifikimet me te kerkuara ne fushen e ICT ne ditet e sotme, si nje nga çertifikimet baze te CISCO, kompanise Lider ne rrjetat kompjuterike. 
ICT Education realizon trajnime per CISCO, bazuar ne programin e çertifikimet CCENT dhe CCNA, qe nga viti 2006.
Kontaktoni ne kohe reale


Kalendari i trajnimeveICT Education Newsletter