Linux Redhat Network Services AdministrationICT Education


ICT Education Newsletter

Pershkrimi i kursit

Ky kurs sherben si nje prezantim paraprak me sistemet Linux dhe ju pregatit per administrimin e serverave Linux. 


Objektivat e kursit

 • System of configuration files
 • Configuration of network card
 • Configuration of network card in a cloned car
 • Configuration of an additional network card
 • Installation of DNS server
 • More details on DNS
 • To create a website user upload
 • To allow only a preliminary list of users to access the FTP server
 • The script mysql_secure_installation
 • Automation of operations


Kohezgjatja e kursit

Kursi eshte i organizuar ne 24 ore mesimore dhe zhvillohet ne nje periudhe 1-2 Muaj.

Zhvillohet dy deri ne tre here ne jave,me nga dy ore, kryesisht ne oraret e pasdites. 

 

Organizimi i kursit

Kursi zhvillohet ne laborator dhe eshte i orientuar nga praktika. 

Zhillohet me nje numer te kufizuar pjesemarresish, ku secili punon ne nje kompjuter te vetem.

Leksionet e trajnimit jane edhe on-line.

 

Certifikimi

 • ICT Education

 

Provim nr

 • LSRV-001

Program


Moduli 1:  Sistemi i skedareve

· Sistemi i skedareve

· Struktura e direktorive

· Llojet e skedareve

· Te drejtat mbi skedaret

· Si ti modifikojme te drejtat

· Komanda chmod

· Ndryshimi i nivelit te accessit per grupin

· Paraqitja ne sistemin me 8 shifra i te drejtave

· Madhesia e skedareve ne disk

· Disa komanda per te punuar me skedaret

· Komanda cat

· Komanda grep

· Kopjimi i skedareve

· Zhvendosja e skedareve

· Fshirja e skedareve


Moduli 2: Networking


· Lab 1: Konfigurimi i kartes se rrjetit

· Verifikimi i konfigurimit IP

· Skedari i konfigurimit

· Restart i sherbimit te rrjetit

· Ulja dhe ngritja e interface-t

· Lab 2: Konfigurimi i kartes se rrjetit ne nje makine te klonuar

· Konfigurimi i kartes se rrjetit ne nje makine te klonuar

· Lab 3: Konfigurimi i nje karte rrjeti shtese


Moduli 3: Administering Users and Groups


· Perdoruesit dhe grupet

· Shadow passwords

· Programi grafik User Manager

· Administrimi i perdoruesve nepermjet komandave

· Pershkrim i proçesit te nje perdoruesiModuli 4: DHCP Server


· Configuring a DHCP server

· Configuration file

· Lease Database

· Starting and Stopping the Server

· DHCP Relay Agent

· Configuring a DHCP Client


Moduli 5: DNS Server


· Domain Name Service (DNS)

· Instalimi

· Skedaret e Konfigurimit

· Caching Nameserver

· Primary Master

· Secondary Master

· Name server switch configuration

 

Moduli 6: Web Server


· Si funksionon web serveri?

· Procesi i ndezjes se Appache

· Skedari httpd.conf

· Konfigurimi i parametrave globale te apache

· Konfigurimi i serverit baze (default)

· Direktiva UserDir

· Direktiva HostnameLookups

· Konfigurim i i hosteve virtual


Moduli 7: FTP Server

· Serveri FTP

· Menyra active

· Menyra pasive

· Serveri vsftp

· Parametrat e konfigurimit te vsftpd

· Parametra te sherbimit

· Parametra te Log-in dhe Accsess-it

· Parametrat dhe perdoruesit anonim

· Parametrat dhe perdoruesit lokal

· Parametrat dhe direktorite

· Opsionet e transferimit te skedareve

· Parametrat e konfigurimit te rrjetit


Moduli 8: MySQL Database Server


· Instalimi i serverit MySQL

· Njohja me serverin MySQL

· Krijimi i ambjentit per peroruesit e rinj

· Konfigurimi i MySQL Server


Moduli 9: Backup and Restore

· Ruajtja dhe rikthimi i te dhenave

· Perdorimi i komandes dump per te bere backup nje volum te tere

· Perdorimi i dump per te bere backup nje pjese te pemes se direktorive

· Rikthimi i te dhenave nepermjet komandes restore

· Rikthimi i te dhenave ne menyre interactive nepermjet komandes restore

 

Moduli 10: Automatizimi i veprimeve

· Cron Jobs 

· Configuring Anacron Jobs (once a day schedule) 

· Examples of Anacron Jobs 

· Configuring Cron Jobs