Windows Server
Microsoft Windows Server eshte nje nga serverat me te perdorur sot madje disa nga sherbimet e bazuara ne Windows Server si Microsoft Active Directory.

Kursi: 6425C: Configuring and Troubleshooting Windows Server® 2008 R2 Active Directory® ndihmon studentet per dhenien e provimit 70-640.


Kontaktoni ne kohe reale


Kalendari i trajnimeveICT Education Newsletter