Oracle


Oracle Database eshte nje nga sistemet e administrimit te bazave te te dhenave qe perdoret ne shume institucione financiare si : banka ,kompani sigurimi,institucione publike, institucione te kujdesit shendetesor etj.

Per Oracle Database 11G ka nje model certifikimi te ndare ne tre fusha:
  • Administrimi i bazes se te dhenave (Database Administration)
  • Zhvillimi i aplikimeve (Application Development)
  • Implementim (Implementation) 

Certifikimet ne fushen e administrimit te bazes se te dhenave nisin me çertifikimin:

Oracle Database 11g Administrator Certified Associate
dhe vazhdojne me :
Oracle Database 11g Administrator Certified Professional

Dhe disa çertifikime te tjera Oracle : 

Per te marre titullin  Oracle Database 11g Administrator Certified Associate 
eshte e nevojshme te jepen dy provime:
  • 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals 
  • 1Z0-052 Oracle Database 11 g:Administration 1 
ICT Education ofron kurse trajnimi qe Ju ndihmojne te pergatiteni per keto provime.

Provimet mund te jepen online nepermjet Pearson Vue (http://www.vue.com/oracle/) .Kontaktoni ne kohe reale


Kalendari i trajnimeveICT Education Newsletter