Kurset e trajnimit‎ > ‎PHP-MySQL‎ > ‎

Ndertimi i aplikacioneve web nepermjet PHP dhe MySQLICT Education


ICT Education Newsletter

Pershkrim i kursit

Kursi "Ndertimi i aplikemeve web nepermjet PHP dhe MySQL" ju pregatit te ndertoni aplikacione web me permbajtje dinamike si dhe ju ndihmon ne pergatitjen per provimin e PHP.

 

Kohezgjatja e kursit

Kursi eshte i organizuar ne 24 ore mesimore dhe zhvillohet ne nje periudhe 1-2 Muaj.

Zhvillohet dy deri ne tre here ne jave,me nga dy ore, kryesisht ne oraret e pasdites. 

 

Organizimi i kursit

Kursi zhvillohet ne laborator dhe eshte i orientuar nga praktika. 

Zhillohet me nje numer te kufizuar pjesemarresish, ku secili punon ne nje kompjuter te vetem.

Leksionet e trajnimit jane edhe on-line.

 

Certifikimi

 • ICT Education


Cerifikimi Online


Provim nr

 • W3C-PHP01


Programi i kursit


Module 1: Arkiktektura e aplikimeve web

 • Prezantim me gjuhen HTML 
 • Struktura e nje dokumenti html 
 • Formatimi i tekstit 
 • Shtresat e faqes( div.innerHTML) 
 • Sensoret ( eventet) 
 • Skriptet


Module 2: Protokolli HTTP

 • Prezantim me objektet e dokumentit
 • Funksioni getElementByID


Module 3: Ambjenti i zhvillimit

 • Ndertimi i layout te faqes nepermjet tabelave
 • Ushtrim - Pershtatja e faqes shuma2.html brenda nje tabele


Module 4: Gjuha PHP

 • Struktura e nje faqe PHP
 • Ushtrim - Ndertimi i nje tabele shahu
 • Ushtrim - Te shtohet nje lokalizues ne fushen e shahut
 • Detyre


Module 5: MySQL

 • Faqa shahu.php e parametrizuar 
 • Faqa parametrizuese designer.php


Module 6: Funksionet mbi stringjet

 • Lidhja me serverin e bazes se te dhenave 
 • Leximi i te dhenave nga DB dhe shfaqja ne browser


Module 7: Lidhja me DB

 • Faqa add.php 
 • Faqa add1.php 
 • Faqa delete.php
 • Faqa edit.php 
 • Faqa edit1.php 
 • 6. 6 Ushtrim 1


Module 8: Teknologjia ajax

 • login.php 
 • checklogin.php 
 • start.php 
 • kontrollo.php 
 • db.php 
 • Ruatja e gjendjes 
 • faqe1.php ( versioni 1) 
 • faqe1.php Versioni 2


Module 9: Ngarkimi i skedareve

 • Ngarkimi i skedareve ne server
 • Shkarkimi i skedareve ne menyre te kontrolluar


Module10: Music Download

 • svg.php 
 • index.php 
 • svgdom.php 
 • svggis.php 
 • ngjyros.phpModule11: Web grafik SVG

 • svg.php.
 • index.php
 • svgdom.php
 • svggis.php
 • ngjyros.php