Kurset Verore 2015

Trajnimi : Course 20461C Querying Microsoft SQL Server 2012
 
 Datat e zhvillimit : 6 – 11 Korrik                                                         
 Orari :  17:00 – 21:00
 Cmimi Standart : 600 euro  
 Cmimi i Reduktuar : 300 euro

Me shume informacion:
http://www.ictedu.info/kurset-e-trajnimit/microsoft- systems/mcp-certification-courses/sql-server/sql

 
Trajnimi : Interconnecting Cisco Network Devices 1 (ICND1)

Datat e zhvillimit : 13 - 18 Korrik
Orari :  17:00 – 21:00
Cmimi Standart : 600 euro  
Cmimi i Reduktuar : 300 euro


Me shume informacion:
http://www.ictedu.info/kurset-e-trajnimit/cisco/interconnecting-cisco-network-devices-1
 

Trajnimi : Ndërtimi i Aplikacioneve Web nëpërmjet PHP dhe MySQL

Datat e zhvillimit : 20 - 25 Korrik
Orari :  17:00 – 21:00
Cmimi Standart : 600 euro  
Cmimi i Reduktuar : 300 euro


Me shume informacion:
http://www.ictedu.info/kurset-e-trajnimit/php-mysql/ndertimi-i-aplikacioneve-web-nepermjet-php-dhe-mysql
 

Trajnimi : 1ZO-051 Oracle Database 11g : SQL Fundamentals

Datat e zhvillimit : 27 - 01 Gusht
Orari :  17:00 – 21:00
Cmimi Standart : 600 euro  
Cmimi i Reduktuar : 300 euroMe shume informacion:
http://www.ictedu.info/kurset-e-trajnimit/oracle/1zo-051-oracle-11g-sql-fundamentals