Rreth Nesh‎ > ‎

Kalendari i trajnimeve

8 Shtator - Ndertimi i aplikacioneve web nepermjet PHP dhe MySQL

posted May 28, 2014, 9:52 AM by ICT Education   [ updated Sep 1, 2016, 12:50 AM ]

Kursi ofron njohurite dhe aftesite e nevojshme per te ndertuar dhe mirembajtur aplikacione web me permbajtje dinamike. 

Gjithashtu kursi ju pergatitit edhe per provimin on-line te PHP. 

PHP eshte nje nga gjuhet e programimit me shume te perdorura per krijimin e websiteve dinamike dhe interaktive. 

MySQL eshte nje nga sistemet me te perdorura per administrimin e bazave te te dhenave.

 

Programi:

Module 1: Arkiktektura e aplikimeve web

Module 2: Protokolli HTTP

Module 3: Ambjenti i zhvillimit

Module 4: Gjuha PHP

Module 5: MySQL

Module 6: Funksionet mbi stringjet

Module 7: Lidhja me DB

Module 8: Teknologjia ajax

Module 9: Ngarkimi i skedareve

Module10: Music Download

Module11: Web grafik SVG

14 Shtator- 1ZO-051 Oracle Database 11g : SQL Fundamentals

posted May 28, 2014, 9:41 AM by ICT Education   [ updated Sep 1, 2016, 12:51 AM ]


Ky trajnim eshte i destinuar per te gjithe ata persona qe duan te ndertojne aplikacione me nje database eficente, robuste dhe me cilesi te larte nepermjet Oracle Database.

Programi:

Module 1 : Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement 

Module 2 : Restricting and Sorting Data 

Module 3 : Using Single-Row Functions to Customize Output 

Module 4 : Using Conversion Functions and Conditional Expressions 

Module 5 : Reporting Aggregated Data Using the Group Functions 

Module 6 : Displaying Data from Multiple Tables 

Module 7 : Using Subqueries to Solve Queries 

Module 8 : Using the Set Operators 

Module 9 : Manipulating Data 

Module 10 : Using DDL Statements to Create and Manage Tables 

Module 11 : Creating Other Schema Objects 

22 Shtator - Linux Redhat System Administration

posted May 28, 2014, 9:36 AM by ICT Education   [ updated Sep 1, 2016, 12:52 AM ]


Trajnimi ofron njohurite dhe aftesite praktike per administrimin e sistemeve Redhat Linux.

Programi :

Module 1: Linux Installation Automation

Module 2: Package Management and Update

Module 3: Services Configuration

Module 4: Administering users and groups

Module 5: Storage Administration – Partitions

Module 6: Storage Administration - Logical Volume Manager

Module 7: NFS v4.0 File Server

Module 8: Linux Scripting

Module 9: Backup and Restore

Module 10: Mail Server

18 Shtator - Installing and Configuring Windows Server 2012

posted May 28, 2014, 9:22 AM by ICT Education   [ updated Sep 1, 2016, 12:52 AM ]Ky trajnim eshte dizenjuar per individet qe jane te interesuar te mesojne Windows Server 2012.       


Programi:
Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012

Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services

Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects

Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration

Module 5: Implementing IPv4

Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol

Module 7: Implementing Domain Name System

Module 8: Implementing IPv6

Module 9: Implementing Local Storage

Module 10: Implementing File and Print Services

Module 11: Implementing Group Policy

Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects

Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

25 Shtator - Interconnecting Cisco Network Devices 1 (ICND1)

posted Oct 21, 2013, 2:27 AM by ICT Education   [ updated Sep 1, 2016, 12:54 AM ]


Programi:
Module 1: Networking Basics 
Module 2: Networking Models 
Module 3: Network Addressing 
Module 4: Packet Delivery 
Module 5: Device Management 
Module 6: Network Security Basics 
Module 7: Advanced Network Security with ACLs 
Module 8: Switches 
Module 9: Advanced Switching Concepts
Module 10: Routers 
Module 11: Advanced Routing Concepts 
Module 12: Basic Network Services 

1-5 of 5