LAB1 Instalimi dhe konfigurimi i serverit DHCP

Konfigurimi i nje serveri DHCP qe sherben konfigurime IP ne dy rrjeta te ndryshem

Per te realizuar kete ushtrim:

  • se pari do te sigurohemi qe VMWARE nuk e ka te aktivizuar serverin DHCP ne rrjetat virtuale VMNET8 dhe VMNET9

  • se dyti do te sigurohemi qe makinat CentOS2 dhe CentOS3 jane te lidhur perkatesisht me rrjetat virtuale VMNET8 dhe VMNET9

  • se treti do te konfigurojme sejcilen nga makinat CentOS2 dhe CentOS3 qe te kerkojne nje konfigurim IP nepermjet DHCP