LAB 1: Instalimi i serverit DNS

Ne kete LAB ilustrohet instalimi dhe konfigurimi baze i nje serveri DNS

# service iptables save

# service iptables stop

# chkconfig iptables off

Ne menyre qe te kapim sherbimin e

DNS Serverit nepermjet rrjetit duhet te ulim firewall.