01 Ndertimi i faqeve web me permbajtje statike

Ne kete leksion

  • Prezantim me gjuhen HTML

  • Struktura e nje dokumenti html

  • Formatimi i tekstit

  • Shtresat e faqes( div.innerHTML)

  • Sensoret ( eventet)

  • Skriptet

Shembull - Himni.html

<html>

<head>

<title> Faqa ime e pare ne html</title>

<script language="javascript">

function recito(i)

{

if (i==1)

{

vargjet.innerHTML='<h1>Rreth flamurit te perbashkuar</h1>';

return;

}

if (i==2)

{

vargjet.innerHTML='<h2>me nje deshire e nje qellim</h2>';

return;

}

if (i==3)

{

vargjet.innerHTML='<h3>te gjithe atje duke u betuar</h3>';

return;

}

if (i==4)

{

vargjet.innerHTML='<h4>te lidhim besen per shpetim</h4>';

return;

}

}

</script>

</head>

<body>

<p>

<font face="Verdana" color="red" >

Rreth flamurit te perbashkuar

</font><br>

me nje deshire e nje qellim<br>

te gjithe atje duke u betuar<br>

te lidhim besen per shpetim

</p>

<p>

<ul>

<li onClick="recito(1);" >Vargu 1</li>

<li onClick="recito(2);" >Vargu 2</li>

<li onClick="recito(3);" >Vargu 3</li>

<li onClick="recito(4);" >Vargu 4</li>

</ul>

</p>

<div id="vargjet">

<i>ketu del permbajtja e vargjeve</i>

</div>

<p align="left">

<pre>

for(i=1;i<10;i++)

{

a[i]=a[i]*2;

i++;

}

</pre>

</p>

</body>

</html>