Android Application Development

Pershkrimi i kursit

ICT Education ofron kete trajnimin per programuesit qe duan te nisin nje kariere ne Zhvillimin e Aplikacioneve Android. Ju do te mesoni te ndertoni aplikacione per celular si dhe ti shperndani ato ne tregun global nepermjet Android marketplace.

Kohezgjatja e kursit

Kursi eshte i organizuar ne 24 ore mesimore dhe zhvillohet ne nje periudhe 1-2 Muaj.

Zhvillohet dy deri ne tre here ne jave,me nga dy ore, kryesisht ne oraret e pasdites.

Organizimi i kursit

Kursi zhvillohet ne laborator dhe eshte i orientuar nga praktika.

Zhillohet me nje numer te kufizuar pjesemarresish, ku secili punon ne nje kompjuter te vetem.

Leksionet e trajnimit jane edhe on-line.

Certifikimi

 • ICT Education

Programi i kursit

Module 1 : Getting started with android

 • Application fundamentals

 • Activities and tasks

 • Components and layouts

Module 2 : Working with resources

 • Android layouts and views

 • Handling user interaction events

 • Grouping, accessing of resources

Module 3 : Creating menus

 • Styles and themes

 • Creating dialogs

 • Adding menus and icons

Module 4 : Notifying the users

 • Debugging android applications

 • Intent and intent filters

 • Toast, Status bar, dialog notification

Module 5 : Multimedia in android

 • Multimedia supported audio formats

 • Simple media playback

 • Supported video formats

Module 6 : Sql database

 • Introducing sqlite

 • Sqlite open helper and creating a database

 • Opening and closing a database

Module 7 : Basic content providers

 • Content provider mime types

 • Searching for content

 • Adding, changing, and removing content

Module 8 : Graphics and Animations

 • Drawing graphics in android

 • Drawing with xml

 • Canvas drawing best practice

Module 9 : Animations

 • Programmatically creating animations

 • Introducing tweened animations

 • Applying tweened animations

Module 10 : Accessing android hardware

 • Using the media apis

 • Using the camera

 • Using the accelerometer and compass

 • Using bluetooth

ICT Education Newsletter