Cisco CCNA

Cisco Certified Network Associate

ICT Education Newsletter

CCNA eshte nje nga çertifikimet me te kerkuara ne fushen e ICT ne ditet e sotme, si nje nga çertifikimet baze te CISCO, kompanise Lider ne rrjetat kompjuterike.

ICT Education realizon trajnime per CISCO, bazuar ne programin e çertifikimet CCENT dhe CCNA, qe nga viti 2006.