LINUX Systems

Kurset per Certifikimet LPIC

Programi Linux Professional Institute Certification (LPIC) eshte krijuar per te çertifikuar profesionistet IT, te cilet perdorin sistem operimi Linux.

Programi LPIC përbëhet nga tre nivele të certifikimit: LPIC-1, LPIC-2 dhe LPIC-3 .

Per te percaktuar se cilat detyra i pershtaten secilit nivel , eshte perdorur "Job Task Analysis" (JTA) .

ICT Education Newsletter

Kurse te tjera per Sistemet LINUX

  • "Administrimi i sherbimeve te rrjetit ne Serverat Linux Redhat"

  • "Administrimi i sherbimeve te rrjetit ne serverat Linux Ubuntu"

ofrojne njohurite dhe aftesite praktike per administrimin e disa nga sherbimeve me te zakonshme te rrjetit ne serverat Linux si DNS,LDAP,FTP, HTTP etj.