Linux Redhat Network Services Administration

Pershkrimi i kursit

Ky kurs sherben si nje prezantim paraprak me sistemet Linux dhe ju pregatit per administrimin e serverave Linux.

Objektivat e kursit

 • System of configuration files

 • Configuration of network card

 • Configuration of network card in a cloned car

 • Configuration of an additional network card

 • Installation of DNS server

 • More details on DNS

 • To create a website user upload

 • To allow only a preliminary list of users to access the FTP server

 • The script mysql_secure_installation

 • Automation of operations

Kohezgjatja e kursit

Kursi eshte i organizuar ne 24 ore mesimore dhe zhvillohet ne nje periudhe 1-2 Muaj.

Zhvillohet dy deri ne tre here ne jave,me nga dy ore, kryesisht ne oraret e pasdites.

Organizimi i kursit

Kursi zhvillohet ne laborator dhe eshte i orientuar nga praktika.

Zhillohet me nje numer te kufizuar pjesemarresish, ku secili punon ne nje kompjuter te vetem.

Leksionet e trajnimit jane edhe on-line.

Certifikimi

 • ICT Education

Provim nr

  • LSRV-001

Program

Moduli 1: Sistemi i skedareve

· Sistemi i skedareve

· Struktura e direktorive

· Llojet e skedareve

· Te drejtat mbi skedaret

· Si ti modifikojme te drejtat

· Komanda chmod

· Ndryshimi i nivelit te accessit per grupin

· Paraqitja ne sistemin me 8 shifra i te drejtave

· Madhesia e skedareve ne disk

· Disa komanda per te punuar me skedaret

· Komanda cat

· Komanda grep

· Kopjimi i skedareve

· Zhvendosja e skedareve

· Fshirja e skedareve

Moduli 2: Networking

· Lab 1: Konfigurimi i kartes se rrjetit

· Verifikimi i konfigurimit IP

· Skedari i konfigurimit

· Restart i sherbimit te rrjetit

· Ulja dhe ngritja e interface-t

· Lab 2: Konfigurimi i kartes se rrjetit ne nje makine te klonuar

· Konfigurimi i kartes se rrjetit ne nje makine te klonuar

· Lab 3: Konfigurimi i nje karte rrjeti shtese

Moduli 3: Administering Users and Groups

· Perdoruesit dhe grupet

· Shadow passwords

· Programi grafik User Manager

· Administrimi i perdoruesve nepermjet komandave

· Pershkrim i proçesit te nje perdoruesi

Moduli 4: DHCP Server

· Configuring a DHCP server

· Configuration file

· Lease Database

· Starting and Stopping the Server

· DHCP Relay Agent

· Configuring a DHCP Client

Moduli 5: DNS Server

· Domain Name Service (DNS)

· Instalimi

· Skedaret e Konfigurimit

· Caching Nameserver

· Primary Master

· Secondary Master

· Name server switch configuration

Moduli 6: Web Server

· Si funksionon web serveri?

· Procesi i ndezjes se Appache

· Skedari httpd.conf

· Konfigurimi i parametrave globale te apache

· Konfigurimi i serverit baze (default)

· Direktiva UserDir

· Direktiva HostnameLookups

· Konfigurim i i hosteve virtual

Moduli 7: FTP Server

· Serveri FTP

· Menyra active

· Menyra pasive

· Serveri vsftp

· Parametrat e konfigurimit te vsftpd

· Parametra te sherbimit

· Parametra te Log-in dhe Accsess-it

· Parametrat dhe perdoruesit anonim

· Parametrat dhe perdoruesit lokal

· Parametrat dhe direktorite

· Opsionet e transferimit te skedareve

· Parametrat e konfigurimit te rrjetit

Moduli 8: MySQL Database Server

· Instalimi i serverit MySQL

· Njohja me serverin MySQL

· Krijimi i ambjentit per peroruesit e rinj

· Konfigurimi i MySQL Server

Moduli 9: Backup and Restore

· Ruajtja dhe rikthimi i te dhenave

· Perdorimi i komandes dump per te bere backup nje volum te tere

· Perdorimi i dump per te bere backup nje pjese te pemes se direktorive

· Rikthimi i te dhenave nepermjet komandes restore

· Rikthimi i te dhenave ne menyre interactive nepermjet komandes restore

Moduli 10: Automatizimi i veprimeve

· Cron Jobs

· Configuring Anacron Jobs (once a day schedule)

· Examples of Anacron Jobs

· Configuring Cron Jobs

Me poshte jane disa leksione shembull dhe materiale elektronike mbi trajnimin

ICT Education Newsletter