Linux Redhat System Administration

Pershkrim i kursit

Kursi ofron njohurite dhe aftesite praktike per administrimin e sistemeve Redhat Linux.

Objektivat e kursit

· Linux Installation Automation

· Package Management and Update

· Services Configuration

· Administering users and groups

· Storage Administration – Partitions

· Storage Administration - Logical Volume Manager

· NFS v4.0 File Server

· Linux Scripting

· Backup and Restore

· Mail Server

Kohezgjatja e kursit

Kursi eshte i organizuar ne 24 ore mesimore dhe zhvillohet ne nje periudhe 1-2 Muaj.

Zhvillohet dy deri ne tre here ne jave,me nga dy ore, kryesisht ne oraret e pasdites.

Organizimi i kursit

Kursi zhvillohet ne laborator dhe eshte i orientuar nga praktika.

Zhillohet me nje numer te kufizuar pjesemarresish, ku secili punon ne nje kompjuter te vetem.

Leksionet e trajnimit jane edhe on-line.

Certifikimi

 • ICT Education

Provim nr

 • RH131

Program

Module 1: Linux Installation Automation

 • Installation of Linux

 • Linux Installation Automation

Module 2: Package Management and Update

 • YUM

 • Renovation of packages

 • Search for new versions of packages

 • Identification of packages that need updating for security reasons

 • Renovation of packages

 • Renovation of packages with security problems

 • Packages and group packages

 • Search for packages

 • Displaying information for packages

 • Installing packages

 • Deactivation of packages

 • Background of actions

 • Configuration of Yum

 • Local Server for packages

 • Commands for configuring yum

 • Adding, activation and deactivation of warehouse packs

Module 3: Services Configuration

 • Services

 • Levels of Performance, Run-Level

 • Configuration services

 • Graphical Service Configuration Program

 • ntsysv Command

 • chkconfig command

 • Execution of service

Module 4: Administering users and groups

 • Users and Groups

 • Shadow Passwords

 • Graphic User Program Manager

 • Administration of users through commands

 • Description of the process of creating a user

Module 5: Storage Administration – Partitions

 • Identify disks on Red Hat Enterprise Linux

 • Identification in a non persistent

 • Disk file

 • Links to / dev / disk / by-path

 • Identifying persistently

 • World Wide Identifier (WWID) / dev / disk / by-id

 • Identification by UUID / dev / disk / by-UUID

 • Labels File System (File System Labels)

 • devlabel Program

 • Use of devlabel

 • partitions

 • Displaying table partitioning

 • Creating partitions

 • Formatting and designation of a partition

 • To add to / etc / fstab

 • Deleting partitions

Module 6: Storage Administration - Logical Volume Manager

 • Configuration of volumes via LVM

Module 7: NFS v4.0 File Server

 • NFS Server Configuration

 • Publication of files in the network

 • IP Tables

 • TCP Wrapper

 • NFS Client Configuration

 • Uploading a file published on the network manually

 • Uploading a doske automatically through / etc / fstab

 • Uploading a file automatically via autofs

Module 8: Linux Scripting

 • Development Environment

 • Special Symbols

 • Variables

 • Replacement of variables (variable substitution)

 • Control Structures

 • Cycle for

 • While Cycle

 • Cycle until

 • Comparison operators

 • Integer Comparison

 • Operators on strings

 • Functions

 • User interface

 • Select Command

 • The capture of the script arguments in verb

 • Reading user input with read function

 • Arithmetic operations

 • Date & Time

 • Writing in files with names based on the time of execution

 • Adding or removing units from a date

 • Exercises

 • Reading file whose name is the script argument

 • Communication with the user in script

 • Functions with time

 • Reading file Count the rows of file

 • The amount of numbers that gjenen rows of a file

Module 9: Backup and Restore

 • Preserving and restoring of data

 • Use the dump command to backup an entire volume:

 • The use of the dump to make backup part of the tree of directories

 • Restore data restore via command

 • Restore data in an interactive way through the restore command

Module 10: Mail Server

 • Installing a mail server in CentOS

 • IRedMail

 • Preparations for the installation of IRedMail

Me poshte jane disa materiale shembull te kursit

ICT Education Newsletter