SQL Server

Microsoft SQL Server Training

ICT Education Newsletter

SQL Server eshte nje nga sistemet e administrimit te bazave te te dhenave me te perdorura.

Per shkak te thjeshtesise se perdorimit dhe mjeteve te shkelqyera te punes si per programimin ashtu edhe per administrimin , Microsoft SQL Server eshte per shume specialiste te fushes sistemi i pare i bazes se te dhenave.

Microsoft ka disa provime per çertifikimin e njohurive mbi SQL Server.