Microsoft Office Specialist (MOS)

Certifikimi Microsoft Office Specialist (MOS)

Certifikimi "Microsoft Office Specialist" (MOS) eshte çertifikimi udheheqes ne bote. Më shume se 1 milion provime MOS merren çdo vit ne mbi 140 vende.

Certifikimi MCTS eshte i dobishem për individët te cilet deshirojnë te fitojne ekspertize ne produktet dhe teknologjine e Microsoft. Certifikimi MCTS eshte gjithashtu i dobishëm për kandidatet te cilet jane te çertifikuar ne nivelet baze dhe deshirojne te behen Specialist.

Demonstroni se keni njohurite, shkathtesine dhe aftesine per te perdorur ne menyre produktive Microsoft Office. MOS ju mundëeson juve te pervetesoni tiparet e plota dhe funksionalitetin e sistemit Microsoft Office, duke rezultuar ne nivelet e larta të performancës individuale, besimit, dhe diferencimit.