Microsoft Technology Associate (MTA)

Certifikimi "Microsoft Technology Associate" (MTA)

Microsoft Technology Associate (MTA) eshte nje çertifikate e re nga Microsoft per specialistet e rinj te informatikes te cilet deshirojne te kene nje karriere ne sektorin e teknologjise dhe mbi teknologjine Microsoft.

MTA adreson nje spekter te gjere te koncepteve themelore teknike, vlereson dhe verteton njohurite tuaja baze teknike, si edhe rrit kredibilitetin tuaj teknik.

MTA çertifikon njohurite baze mbi sistemet operative, zhvillimin e software dhe ndertimin e bazave te te dhenave.

Certifikimi perfshin 2 fusha kryesore te informatikes:

IT Pro (Administrim i sistemeve)

 • 98-365: Windows Server Admin. Fundamentals

 • 98-366: Networking Fundamentals

 • 98-367: Security Fundamentals

 • 98-349: Windows Operating System Fundamentals

 • 98-364: Database Admin. Fundamentals

Developer (Programues)

 • 98-361: Software Developer Fundamentals

 • 98-362: Windows Developer Fundamentals

 • 98-363: Web Developer Fundamentals

 • 98-372: Microsoft.NET Fundamental

 • 98-364: Database Admin. Fundamentals

Perparesite e Certifikimit "Microsoft Technology Associate" (MTA)

 • Certifikata ju ben me konkurrues ne tregun e punes.

 • Tregoni aftesite Tuaja perballe punedhenesve potenciale.

 • Diferencoheni nga konkurentet.

 • Plotesoni CV Tuaj.