PHP-MySQL

Ndertimi i aplikacioneve web nepermjet PHP & MySQL

ICT Education Newsletter

Kursi "Ndertimi i aplikacioneve web nepermjet PHP dhe MySQL" ju ofron njohurite dhe aftesite e nevojshme qe ju te ndertoni dhe mirembani aplikacione web me permbajtje dinamike.

PHP eshte nje nga gjuhet e programimit me shume te perdorura per krijimin e websiteve dinamike dhe interaktive. MySQL eshte nje nga sistemet me te perdorura per administrimin e bazave te te dhenave.

Platforma e zhvillimit qe perdor PHP si gjuhe programimi dhe MySQL si sistem per administrimin e bazave te te dhenave supportohen pothuajse nga te gjithe ofuresit e sherbimeve te hostimit te aplikimeve web ne Internet.

Si nje platforme Open Source me fushe te ndryshme perdorimi, PHP&MySQL eshte nje nga platformat me te perdorura nga shume kompani dhe institucione, edhe per arsye te kostos.

Kursi ju ndihmon te pregatiteni edhe per provimin e PHP.

Organizata W3C ofron mundesine e certifikimit te njohurive mbi PHP dhe MySQL nepermjet certifikates se PHP, e cila merret duke dhene provimin on-line.