Ndertimi i aplikacioneve web nepermjet PHP dhe MySQL

Pershkrim i kursit

Kursi "Ndertimi i aplikemeve web nepermjet PHP dhe MySQL" ju pregatit te ndertoni aplikacione web me permbajtje dinamike si dhe ju ndihmon ne pergatitjen per provimin e PHP.

Kohezgjatja e kursit

Kursi eshte i organizuar ne 24 ore mesimore dhe zhvillohet ne nje periudhe 1-2 Muaj.

Zhvillohet dy deri ne tre here ne jave,me nga dy ore, kryesisht ne oraret e pasdites.

Organizimi i kursit

Kursi zhvillohet ne laborator dhe eshte i orientuar nga praktika.

Zhillohet me nje numer te kufizuar pjesemarresish, ku secili punon ne nje kompjuter te vetem.

Leksionet e trajnimit jane edhe on-line.

Certifikimi

 • ICT Education

Cerifikimi Online

Provim nr

  • W3C-PHP01

Programi i kursit

Module 1: Arkiktektura e aplikimeve web

 • Prezantim me gjuhen HTML

 • Struktura e nje dokumenti html

 • Formatimi i tekstit

 • Shtresat e faqes( div.innerHTML)

 • Sensoret ( eventet)

 • Skriptet

Module 2: Protokolli HTTP

 • Prezantim me objektet e dokumentit

 • Funksioni getElementByID

Module 3: Ambjenti i zhvillimit

  • Ndertimi i layout te faqes nepermjet tabelave

  • Ushtrim - Pershtatja e faqes shuma2.html brenda nje tabele

Module 4: Gjuha PHP

 • Struktura e nje faqe PHP

 • Ushtrim - Ndertimi i nje tabele shahu

 • Ushtrim - Te shtohet nje lokalizues ne fushen e shahut

 • Detyre

Module 5: MySQL

 • Faqa shahu.php e parametrizuar

 • Faqa parametrizuese designer.php

Module 6: Funksionet mbi stringjet

 • Lidhja me serverin e bazes se te dhenave

 • Leximi i te dhenave nga DB dhe shfaqja ne browser

Module 7: Lidhja me DB

 • Faqa add.php

 • Faqa add1.php

 • Faqa delete.php

 • Faqa edit.php

 • Faqa edit1.php

 • 6. 6 Ushtrim 1

Module 8: Teknologjia ajax

 • login.php

 • checklogin.php

 • start.php

 • kontrollo.php

 • db.php

 • Ruatja e gjendjes

 • faqe1.php ( versioni 1)

 • faqe1.php Versioni 2

Module 9: Ngarkimi i skedareve

 • Ngarkimi i skedareve ne server

 • Shkarkimi i skedareve ne menyre te kontrolluar

Module10: Music Download

 • svg.php

 • index.php

 • svgdom.php

 • svggis.php

 • ngjyros.php

Module11: Web grafik SVG

 • svg.php.

 • index.php

 • svgdom.php

 • svggis.php

 • ngjyros.php

Me poshte jane disa materiale shembull te kursit

ICT Education Newsletter