Kurset Verore 2015

Orari : 17:00 – 21:00Cmimi Standart : 600 euro Cmimi i Reduktuar : 300 euroMe shume informacion:

http://www.ictedu.info/kurset-e-trajnimit/php-mysql/ndertimi-i-aplikacioneve-web-nepermjet-php-dhe-mysql

Trajnimi : 1ZO-051 Oracle Database 11g : SQL Fundamentals

Datat e zhvillimit : 27 - 01 Gusht

Orari : 17:00 – 21:00

Cmimi Standart : 600 euro

Cmimi i Reduktuar : 300 euro

Me shume informacion:

http://www.ictedu.info/kurset-e-trajnimit/oracle/1zo-051-oracle-11g-sql-fundamentals

Orari : 17:00 – 21:00Cmimi Standart : 600 euro Cmimi i Reduktuar : 300 euroMe shume informacion:

http://www.ictedu.info/kurset-e-trajnimit/cisco/interconnecting-cisco-network-devices-1

Trajnimi : Ndërtimi i Aplikacioneve Web nëpërmjet PHP dhe MySQL

Datat e zhvillimit : 20 - 25 Korrik

Orari : 17:00 – 21:00 Cmimi Standart : 600 euro Cmimi i Reduktuar : 300 euroMe shume informacion:

http://www.ictedu.info/kurset-e-trajnimit/microsoft- systems/mcp-certification-courses/sql-server/sql

Trajnimi : Interconnecting Cisco Network Devices 1 (ICND1)

Datat e zhvillimit : 13 - 18 Korrik