ICT Education pjese e programit "Microsoft IT Academy"

Post date: Mar 13, 2014 11:16:25 AM

ICT Education eshte pjese e programit "Microsoft IT Academy" qe nga viti 2012 dhe e riaktivizoi anetaresimin e saj ne programin e "Microsoft IT Academy" deri ne vitin 2015.

Duke ndjekur trajnimet e Microsoft IT Academy , pjesemarresit perfitojne nje program te plote te te mesuarit i cili sherben ne arritjen e suksesit.

Programi ndihmon te gjithe studentet qe janë të interesuar në ndjekjen e një karrierë në IT pas diplomimit. Microsoft IT Academy siguron burime që përfitojnë të gjithë studentet. Fitimi i aftësive për teknologjine më të fundit ndihmon studentet të bëhen bashkëpunëtorë të mirë. Programi i Microsoft IT Academy ofron avanazhe si:

-Kurrikula i E - Learning. Leksionet e trajnimeve jane online

-Metoda e mesimedhenies dhe materialet jane te ndertuar enkas nga Microsoft

-Mundesite laboratorike. ICT ofron platforma sherbimi gjate trajnimit.

-Testet e ndryshme interaktive

-Certificate pjesemarrjeje me logon e Microsoft