http://www.ictedu.info/e-learning/teste

Recent Courses

 • 12 Shkurt - "Interconnecting Cisco Network Devices 1" Trajnimi i ofron studentit njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të instaluar, konfiguruar, si dhe për të  realizuar troubleshoot te rrjeteve të  përmasave mesatare të  pajisur me router dhe switch ...
  Posted Feb 9, 2016, 6:23 AM by ICT Education
 • 15 Shkurt - 1ZO-051 Oracle Database 11g : SQL Fundamentals Ky kurs eshte i destinuar per te gjithe ata persona qe duan te ndertojne aplikacione me nje database eficente, robuste dhe me cilesi te larte nepermjet Oracle Database.Programi :Module ...
  Posted Feb 9, 2016, 6:24 AM by ICT Education
 • 18 Shkurt- Linux Redhat System Administration Kursi ofron njohurite dhe aftesite praktike per administrimin e sistemeve Redhat Linux.Programi :Module 1: Linux Installation AutomationModule 2: Package Management and UpdateModule 3: Services ConfigurationModule 4 ...
  Posted Feb 9, 2016, 6:25 AM by ICT Education
 • 20 Shkurt-Installing and Configuring Windows Server 2012 Ky trajnim eshte dizenjuar per individet qe jane te interesuar te mesojne Windows Server 2012.       Programi:Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012Module 2: Introduction to Active Directory ...
  Posted Feb 9, 2016, 6:25 AM by ICT Education
Showing posts 1 - 4 of 5. View more »