http://www.ictedu.info/e-learning/teste

Recent Courses

 • 6 Korrik - Ndertimi i aplikacioneve web nepermjet PHP dhe MySQL Kursi ofron njohurite dhe aftesite e nevojshme per te ndertuar dhe mirembajtur aplikacione web me permbajtje dinamike.  Gjithashtu kursi ju pergatitit edhe per provimin on-line te PHP.  PHP eshte ...
  Posted Jun 28, 2016, 8:27 AM by ICT Education
 • 10 Korrik- 1Z0-052 Oracle Database 11g : Administration 1 Ky trajnim eshte i destinuar per te gjithe ata persona qe duan te ndertojne aplikacione me nje database eficente, robuste dhe me cilesi te larte nepermjet Oracle Database.Programi :Module1 ...
  Posted Jun 28, 2016, 8:25 AM by ICT Education
 • 14 Korrik - Linux Redhat System Administration Trajnimi ofron njohurite dhe aftesite praktike per administrimin e sistemeve Redhat Linux.Programi :Module 1: Linux Installation AutomationModule 2: Package Management and UpdateModule 3: Services ConfigurationModule 4 ...
  Posted Jun 28, 2016, 8:23 AM by ICT Education
 • 20 Korrik - Installing and Configuring Windows Server 2012 Ky trajnim eshte dizenjuar per individet qe jane te interesuar te mesojne Windows Server 2012.       Programi:Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012Module 2: Introduction to Active Directory ...
  Posted Jun 28, 2016, 8:23 AM by ICT Education
Showing posts 1 - 4 of 5. View more »